Stockholm-Västerås flygplats – en miljöcertifierad flygplats

Cirka 5 km öster om centrala Västerås nära intill E18 hittar du den internationella flygplatsen Stockholm – Västerås Flygplats (VST), även kallad Västerås eller Hässlö flygplats av många. Redan år 1931 började detta flygfält att användas, då dock endast för ändamål inom militären. Det skulle dröja till år 1976 innan flygplatsen öppnade för vanliga reguljärflyg. Flygbolaget SAS öppnade då en linje till Köpenhamn.

Stockholm – Västerås Flygplats (VST) erbjuder idag direktflyg till flera populära destinationer som till exempel Alicante, Malaga och London. På flygplatsen finns restaurang, bar och du har möjlighet att handla på deras taxfreeshop. Med flygbuss får du räkna med att det tar cirka 80 minuter till flygplatsen från Stockholm central. Väljer du att åka tåg med SJ tar det istället runt 60 minuter.

Första flygplatsen med privat flygtrafikledning

År 2010 blev flygplatsen i Västerås den första flygplatsen i Sverige att ha en privat och lokal flygtrafikledning. Senare samma år skedde en lagändring i Sverige som tillät just det här och det skapade konkurrens på marknaden. Innan lagändringen gick igenom hade Luftfartsverket ansvaret för hela flygledningsmarknaden. Sedan var det flera andra flygplatser som följde efter i Västerås flygplats fotspår.

Stockholm-Västerås flygplats har länge arbetat aktivt för en hållbar miljö inom flygbranschen. Det är en mycket aktuell och viktig punkt i dagen samhälle och flygplatsen har ett miljöcertifikat enligt ISO 1400 för verksamheten på området. Detta certifikat innebär att flygplatsen följer alla de lagkrav som finns uppsatta i Sverige och utöver det har de även satt upp egna miljömål.

Miljöarbete

En stor miljöpåverkan som flygindustrin orsakar är bränslespill, på Stockholm-Västerås flygplats kan du se att de ständigt jobbar aktivt med att förebygga detta. Det förebyggande arbetet sker med hjälp av oljeavskiljare och cisterner som är invallade. Under det långa vinterhalvåret är det av största vikt att underlaget på landningsbanan inte är halt. Inom detta område har verksamheten helt slutat att använde kvävebaserade halkbekämpningskemikalier.

När halkbekämpning pågår under kalla vinterdagar sker ständigt ett arbete för att samla upp avisningsvätska så detta inte hamnar i naturen. Det arbetet som personalen gör på flygplatsen på denna front är mycket viktigt ur miljösynpunkt och den omkringliggande miljön. Miljöns påverkan är en ständigt pågående fråga hos ledningen på Stockholm-Västerås flygplats och de har en vision om att vara ledande på den svenska flygmarknaden.

Solcellspark

Stockholm – Västerås flygplats är intresserade av att göra en solcellspark i närheten av flygplatsen. Det vore ett stort steg i rätt riktigt när det gäller miljö och klimatfrågor. De har undersökt möjligheterna för att öppna just en sådan park i närområdet men i dagsläget står inget klart ännu. Allt miljöarbete som utförs redovisas varje år i en så kallad miljörapport.

Att flygplatsen i är miljöcertifierat enligt ISO 1400 är något som de är väldigt stolta över. Debatten kring frågor gällande klimat och miljö är idag något som står högt upp på agendan världen över och att kunna vara med och bidra till det bättre är oerhört viktigt. Stockholm – Västerås flygplats ser sitt arbete runt miljön som en grundpelare i verksamheten.

Flygtrafik

Stockholm – Västerås flygplats erbjuder direktflyg till några av Europas populäraste städer att resa till. Vi svenskar älskar att flyga till Spanien för att få njuta av solsemester, därför hittar du direktflyg till både Alicante och Malaga som båda ligger i Spanien. Utöver solsemestrar så uppskattar vi även att semestra i storstäder, och från denna flygplats tar du dig till London på strax över 2 timmar.

Allmänflyg

Utöver de vanliga flygningar som gemene man tänker på när vi pratar om flygresor så trafikeras flygplatsen även av allmänflyg. Exempel på allmänflyg är ambulansflyg, firmaflyg, fotoflyg och brandflyg. Idag är Ryanair det enda kommersiella flygbolaget som trafikerar flygplatsen, men det finns önskemål om att fler flygbolag ska erbjuda resor från Västerås i framtiden. Under 2018 reste totalt 114 600 passagerare till och från flygplatsen.